הדרכה לחקלאים

לקוח יקר, להלן מס' נקודות שיוכלו לסייע לך בתהליך הנטיעה:

 • יש להקפיד שהנטיעה לא תהיה עמוקה מידי, כלומר שגוש האדמה יבלוט כ 2 ס"מ מעל פני הקרקע. 
 • ne_3
 • יש להקפיד בימים הראשונים לאחר הנטיעה שהטפטפת לא תהיה מרוחקת יותר מ 10 ס"מ מהשתיל.
 • בשלושת השבועות הראשונים יש לבדוק ולעקוב פיזית במקום הנטיעה אחר קליטת השתילים.
 • יש לאבחן המצאות נמלים לפני ואחרי הנטיעה , במידה וזוהו נמלים יש לטפל מיידית בחומר דיזיקטול
  או דורסבן בבור הנטיעה.
 • לאחר הנטיעה יש להשקות 24 שעות ברציפות (כ- 50 ליטר לשתיל לערך) לאחר מכן יש להפסיק ליומיים
  שלושה בהתאם לסוג הקרקע ולעבור למשטר השקיה בהתאם להוראות המדריך.

   
 • נא ללוות את העובדים הנוטעים בכל תהליך הנטיעה ולהשגיח על ההוראות.
 • באזורים בהם קיימת סכנת מכרסמים (ארנבות עכברים צבאים ) יש להגן על גזע השתיל ברשת או בכיסוי
  עטיפה בנייר אלומיניום או גידור כל השטח בהתאם.