ננסיים

לימקווט

פרי קטן ממשפחת הקומקווט.
בעל ניחוח מיוחד. קרוב לזה של הליים.
 klemantina נקטף ירוק בחודשים יולי-ספטמבר וצהוב באוקטובר-ינואר.

קומקווט (תפוז סיני)

תפוז קטן בעל טעם חמוץ מתוק
הנאכל עם קליפתו.
נמצא בשוק מדצמבר עד מרץ.