תקן ISO

משתלות בני דרור בע"מ עומדים בתקן האיזו מזה שנה שישית.

להלן עקרונות החברה בתקנון מדיניות האיכות שלנו :(S)ISO_9001_2008_E2

  • הנהלת המשתלה רואה ביישום עקרונות ניהול האיכות בהתאמה לדרישות התקן ISC מוטיב מרכזי בניהול המשתלה.
  • הנהלת המשתלה מתחייבת לקיומה ותחזוקתה של של מערכת ניהול איכות שתבטיח התאמת המוצר והשירות לדרישות וציפיות הלקוח.
  • הנהלת המשתלה תפתח מנגנוני בקרת תהליך ע"מ לאתר ליקויים בתהליכי העבודה ולבצע פעולות מתקנות אפקטיביות בהתאם .
  • הנהלת המשתלה תפעל לשיפור המיומנויות והידע של העובדים והמנהלים במשתלה ככלי לשיפור איכות המוצר והשירות ללקוח.
  • ההנהלה תפעל להגברת הפתיחות מצד חברי ההנהלה והעובדים על מנת לאפשר דיווח אמין בתהליך אסוף הנתונים לשם איתור תקלות והפקת לקחים.
  • הנהלת המשתלה תפעל להטמעת טכנולוגיות מתקדמות לשיפור יכולת הניהול במשתלה וצימצום תקלות וחריגות.
  • ההנהלה תנחה את עובדיה לשמירה על איכות הסביבה . תנאי גדיול נאותים , נקיון , בטיחות , היגיינה ומניעת חדירת גורמי סיכון לשתיל.
  • ההנהלה מחוייבת לעמידה בדרישות חוקי מדינת ישראל הרלוונטיים לפעילות המשתלה.
  • ההנהלה תפעל לקיום תהליכי עבודה ממוקדי לקוח , תוך שמירה על עמידה בהתחייבויות , תגובה בזמן , ערנות ופתיחות לשינויים.

מנהל המשתלה

טל רז